top of page

「疫情中的曙光」全港中英文徵文大賽 2020【賽果公布】

總參加人數203人
冠軍15位 亞軍 30位 季軍 44位
香港傑出作家大獎3位 傑出老師培訓獎1位
優異獎46位 積極參與獎68位

香港傑出作家大獎

金獎 劉玥昕

銀獎 劉以澄

銅獎 劉卓朗

傑出老師培訓獎

陳思彤

小學初級組 

冠軍        W10581劉以澄

               W10615黃雅靖

               W10644傅玟熙

小學中級組 

冠軍        W10538鄭穎希

               W10605黃心怡

               W10607甄婕

               W10642鄭迅熹

亞軍        W10524何一樂

               W10525吳雨翹

               W10533陳彥均

               W10535黃心悦

               W10573余思衡

               W10578廖信恩

               W10600李諾澄

               W10603游婥琳

               W10625余思衡

               W10637游婥琳

               W10643鄺栢甯

亞軍        W10539林雨晴

               W10540劉以澄

               W10614勞卓軒

               W10645黃凱玲

               W10648劉以澄

季軍        W10528李諾澄

               W10529梁榛庭

               W10536黃俊諾

               W10537詹旻羲

               W10579鍾晴

               W10598方晞童

               W10601林信毅

               W10608潘僖娛

               W10624何一樂

               W10640鄭匡仁

               W10641鄭匡逸

               W10670陳俊亨

季軍        W10580林懌心

               W10582歐卓翹

               W10611吳嘉晉

               W10616蘇子瑜

               W10626劉以澄

               W10646黃凱儀

               W10647楊晉昊

優異獎    W10526李泓海

               W10531陳宏鎧

               W10532陳卓昀

               W10534麥竣皓

               W10574莊詠晞

               W10575陸恩澤

               W10602陳浚川

               W10606黃晞澄

               W10609禤萱

               W10610蕭曉桐

               W10634何倬綸

               W10635吳珈汶

               W10636林瑋淇

               W10638黃仁尚

               W10639黃淳哲

小學高級組  

冠軍       W10545胡卓謙

               W10585徐愿

               W10590劉玥昕

               W10657劉玥昕

亞軍        W10550陳浚豪

               W10555曾焯豐

               W10561邢佳欣

               W10589雲寶賢

               W10620羅加晴

               W10628徐愿

               W10649徐萱

季軍        W10541徐萱

               W10543张诺山

               W10546凌莉

               W10547高浚瀧

               W10549梁首政

               W10551陳燁

               W10552陳諾言

               W10553陸思齊

               W10557劉玥昕

               W10558劉婥穎

               W10584周珺瑤

               W10630曾焯豐

               W10631劉玥昕

               W10655曾焯豐

               W10656溫潁嵐

優異獎    W10542吳宛聰

               W10544周珺瑤

               W10548張恩信

               W10556葉展希

               W10560盧嘉琳

               W10583周映臻

               W10586張恩信

               W10588曾焯豐

               W10617張諾山

               W10618周映臻

               W10619張恩信

               W10627吳宛聰

               W10650凌莉

               W10651徐秭涵

               W10652陳浚豪

               W10653陳靜悠

               W10658盧嘉琳

               W10660張恩信

中學初級組

冠軍        W10593劉卓朗

               W10663陳詩濼

亞軍        W10564劉卓朗

               W10621林愷均

               W10622陳臻樂

               W10664曾皓堯

               W10665劉卓朗

季軍        W10563楊樂偲

               W10565歐卓穎

               W10662張珈睿

優異獎    W10562曾皓堯

               W10566謝依明

               W10591吳芷澄

               W10592曾皓堯

               W10633劉卓朗

               W10661林瑋恩

中學高級組

冠軍        W10594丁蓓妤

               W10668陳祉欣

亞軍        W10567成汶諺

               W10669陳穎琳

季軍        W10568吳博熙

               W10570陳穎琳

               W10623陳穎琳

               W10666李子昂

               W10667符康祺

優異獎    W10569陳穎炘

               W10595何麗婷

               W10596夏江澐

大專及公開組

季軍        W10522李耀陞

               W10523莫家寶

優異獎    W10520伍嘉鳴

               W10521何均鏢

               W10571陳志輝

               W10572蘇子睿

1)獎項將於十一月中旬以順豐到付方式送達

2)由專業評審給分數

3)獎項 :

     冠軍(90分或以上) :獎盃及獎狀

     亞軍(80-89分) :獎牌及獎狀

     季軍(70-79分) :獎牌及獎狀

     優異獎(60-69分) :獎狀

     積極參與獎(50-59分):證書

香港傑出作家大獎

不限組別,同時參加中及英文徵文大賽,並提交所有題目共四份作品之參賽者,

將以作品合計之總分競逐以下大獎:

   香港傑出作家大獎    金獎: 獎狀及現金港幣 $1500;

   香港傑出作家大獎    銀獎: 獎狀及現金港幣 $1200;

   香港傑出作家大獎.   銅獎: 獎狀及現金港幣 $1000。

*必須在報名表格清楚列明提交四份作品

*如分數相同,冠軍獲4分、亞軍獲2分、季軍獲1分,以總成績最高者獲勝

*大會將在稍後時間聯絡得獎者領獎

傑出老師培訓獎

1)邀請三位或以上學生(不包括老師)參與各組賽事;

2)學生在報名時必須填妥老師姓名、電郵及聯絡電話;

3)老師需自行提交《傑出老師培訓獎》申請表;

4)以參賽學生總成績最高之前三位老師,將獲頒發獎項;

5)得獎者將獲獎狀及現金港幣 $500,並有機會獲邀成為下一屆徵文比賽評審。

*大會將在稍後時間聯絡得獎者領獎

bottom of page